Author Archives: ldtran

Video – Sinh Hoạt Về Nguồn 2019

Posted in Chia Sẻ | Comments Off on Video – Sinh Hoạt Về Nguồn 2019

Video – Đại Lễ Tạ Ơn Về Nguồn 2019

Posted in Chia Sẻ | Comments Off on Video – Đại Lễ Tạ Ơn Về Nguồn 2019

Video – Trong Vòng Tay Mẹ Nha Trang 2019

Posted in Chia Sẻ | Comments Off on Video – Trong Vòng Tay Mẹ Nha Trang 2019

Beaumont 2018 – Tâm Tình Còn Lại

Họp Mặt Lâm Bích Hải Ngoại 2018 – Beaumont Texas Mõ làng xin chia vài điều còn đọng lại trong lòng – những tâm tình rất riêng tư và hạn hẹp qua cảm nhận rất chủ quan và giới hạn … Continue reading

Posted in Chia Sẻ | Comments Off on Beaumont 2018 – Tâm Tình Còn Lại

Beaumont 2018 – Hãy Vứt Mình Đi

TỪ BỎ VÀ RA ĐI (2) Sau vài phút Bác Út hướng dẫn Tham Thiền-Yoga cho tĩnh trí. Bác Út tiếp: “Thiên Chúa tạo dựng nên loài người rồi lại bảo “từ bỏ chính mình”. Mâu thuẫn thế sao? Không. … Continue reading

Posted in Chia Sẻ | Comments Off on Beaumont 2018 – Hãy Vứt Mình Đi

Beaumont 2018 – Từ Bỏ Và Ra Đi

TỪ BỎ VÀ RA ĐI “Nhanh lên chớ vội vàng lên với chớ” bởi “cuộc đời đó có bao lâu mà hửng hờ”, những ai đó thúc dục làm vậy. Để đón anh em từ Cali sang Houston-Texas rồi thẳng … Continue reading

Posted in Chia Sẻ | Comments Off on Beaumont 2018 – Từ Bỏ Và Ra Đi

Beaumont 2016 – Hạnh Ngộ

Posted in Chia Sẻ | Comments Off on Beaumont 2016 – Hạnh Ngộ

Beaumont 2016 – Như Một Giất Mơ Hiện Về

Hầu như ai ai cũng có được cảm xúc thật diệu kỳ: ngày gặp gỡ hôm ấy như một giấc mơ có thực trong đời. Sau 41 năm, anh em Lâm Bích tứ phương lại hội ngộ ở xứ người … Continue reading

Posted in Chia Sẻ | Comments Off on Beaumont 2016 – Như Một Giất Mơ Hiện Về

Beaumont 2016 – Đôi Lời Tâm Cảm

ĐÔI DÒNG TÂM CẢM Xếp quần áo và những vật liệu cá nhân vô chiếc vali mà lòng tôi chùng xuống khi nghi đến hơn kém sáu tiếng lái xe tới một nơi chưa bao giờ biết, nhà xứ bác … Continue reading

Posted in Chia Sẻ | Comments Off on Beaumont 2016 – Đôi Lời Tâm Cảm

Danh Sách Tu Sĩ Lâm Bích

DANH SÁCH GIÁO SĨ & TU SĨ LÂM BÍCH (Ngày 17 Tháng 9, 2016) Linh-Mục Linh Mục Phêrô Nguyễn Đình Phiên ( Phan Rang ) Linh Mục Phanxicô Xavier Nguyễn Đình Thương ( Đà Nẵng †) Linh Mục Inhaxiô Trần … Continue reading

Posted in Chia Sẻ | Comments Off on Danh Sách Tu Sĩ Lâm Bích