Author Archives: admin

HMTT32: GIA ĐÌNH LÂM BÍCH NGƯỜI QUẢN LÝ TRUNG TÍN

 CHỦ ĐỂ “GIA ĐÌNH LÂM BÍCH :  NGƯỜI QUẢN LÝ TRUNG TÍN” Năm 2019, gia đình họp mặt lần thứ 30 tại Nhà Tổ Nha Trang với chủ đề Gia Đình Lâm Bích – Di sản thiêng liêng của Đấng … Continue reading

Comments Off on HMTT32: GIA ĐÌNH LÂM BÍCH NGƯỜI QUẢN LÝ TRUNG TÍN

Video – Sinh Hoạt Về Nguồn 2019

Comments Off on Video – Sinh Hoạt Về Nguồn 2019