1992 – Tử Đình II Sài Gòn

Hình Ảnh Ngày Họp Mặt II Được Tổ Chức Tại Nhà Thờ Tử Đình năm 1992

 

1992 Tu Dinh
1992 Tu Dinh
1992 Tu Dinh