2001 – Phan Rang

CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG“ Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình và vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”  (Lc 9,23)

Họp Mặt Gia Đình lần thứ XI, năm 2001, Bình Chính, Phan Rang

Lần đầu tiên đến nơi trụ trì của Bác Trần Ngà, nên Lâm sinh khá đông đảo nao nức tìm đến hội ngộ. Khuôn viên nhà thờ Bình Chính khá rộng rãi và thoáng mát, lại kề sát ngay cửa sông, bãi biển. Phong cảnh hữu tình. Lần HM lần thứ XI  này có chủ đề : Con Đường Sự Sống.

Anh Trưởng Vùng Phan Rang bấy giờ là anh Yuse Trần Kim Tòng (†), tuy đang đau yếu, xanh xao vì chứng bệnh ung thư hành hạ, vẫn vui vẻ chân thành đến tham dự trọn vẹn. Xin cầu cho linh hồn Yuse an hưởng cùng Ông Nội Fx và các chư huynh Lâm Sinh Cõi Trên.

Cuộc hội thảo dịp HM lần này sôi nổi hẳn lên, khi AE Lâm Sinh bình chọn 6 mẫu phù hiệu Lâm Bích, do bàn tay tài hoa của anh Đỗ Bắc Du sáng tác, thiết kế. Kết quả bất phân thắng bại, AE chưa nhất trí chọn được mẫu nào tiêu biểu, đành nhường quyền cho BĐD quyết định.

Mặt khác, xét thấy những Lá Thư Gia Đình không thể gửi qua đường bưu điện, không đến được đa số thành viên GĐ, nên AE quyết đinh đình hoãn vô thời hạn, đồng thời tìm kiếm phương tiện khác.

Bấy giờ Thư Đàn LB do anh Đỗ Bác Du khởi xướng và cầm chịch với chức danh Thư Đàn Trưởng, đã manh nha xuất hiện ngay từ năm 1999, với chừng đôi ba chục địa chỉ thư điện tử.

{gallery}2001Phanrang{/gallery}