Danh Sách Tu Sĩ Lâm Bích

DANH SÁCH GIÁO SĨ & TU SĨ LÂM BÍCH (Ngày 17 Tháng 9, 2016)

Linh-Mục

 1. Linh Mục Phêrô Nguyễn Đình Phiên ( Phan Rang )
 2. Linh Mục Phanxicô Xavier Nguyễn Đình Thương ( Đà Nẵng †)
 3. Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà ( Phan Rang )
 4. Linh Mục Phêrô Phạm Văn Thận ( Phan Rang )
 5. Linh Mục Giuse Đặng Xuân Hương ( Cam Ranh )
 6. Linh Mục FX Trịnh Hữu Hưởng ( Nha Trang )
 7. Linh Mục Paulus Đặng Ngọc Duy ( Nha Trang )
 8. Linh Mục GB Trần Tấn Linh ( Cam Ranh )
 9. Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Long ( Phan Rang †)
 10. Linh Mục Petrus Nguyễn Kim Thăng (Cam Ranh)
 11. Linh Mục Martinô Hồ Đắc Trung ( Phan Rang )
 12. Linh Mục Đaminh Nguyễn Thanh Vân ( Phan Rang )
 13. Linh Mục Petrus Hồ Văn Hưởng (Hàm Tân †)
 14. Linh Mục Giuse Hồ Văn Thiện ( Hàm Tân )
 15. Linh Mục Fx Nguyễn Đức Quang (Đức Linh, BT)
 16. Linh Mục Giuse Nguyễn Kim Anh ( Hàm Tân,BT )
 17. Linh Mục Phêrô Nguyễn Đình Sáng (Phan Thiết)
 18. Linh Mục Fx Đinh Quang Hùng (Đức Linh, BT)
 19. Linh Mục Paulus Nguyễn Văn Hạnh (Đức Linh, BT)
 20. Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Thành Công ( Xuân Lộc)
 21. Linh Mục Phêrô Cao Thọ Lành (Xuân Lộc)
 22. Linh Mục Đaminh Nguyễn Văn Lượng ( Long Thành)
 23. Linh Mục Bênêđictô Ngô Minh Phước ( Bà Rịa)
 24. Linh Mục JB Trần Ngọc Huỳnh  ( US†)
 25. Linh Mục Tôma Aquinô Trần Văn Hội ( Saigon)
 26. Linh Mục Giuse Mai Văn Rự ( Saigon †)
 27. Linh Mục Phêrô Nguyễn Hữu Giang ( Thanh Hóa )
 28. Linh Mục Phanxicô Assisio Lưu Văn Hoàng (Đà Nẵng)
 29. Linh Mục GB Trần Đức Châu ( Buônmêthuột)
 30. Linh Mục Giuse Trần Văn Roãn (Buônmêthuột)
 31. Linh Mục Đaminh Nguyễn Văn Thành ( Bình Phước)
 32. Linh Mục FX Hoàng Văn Nghĩa ( Belgique †)
 33. Linh Mục FX Nguyễn Xuyên ( Belgique)
 34. Linh Mục Johannes Vũ Mạnh Hùng ( Na Uy )
 35. Linh Mục Paul Ngô Đình Sĩ ( Pháp )
 36. Linh Mục Phêrô Lê Văn Dũng ( Pháp)
  • Bác Lê Văn Dũng (Dụng) trước 75 học ở Dòng Bênêdictô Thủ Đức, sau 75 được Hà Thanh Sơn giới thiệu về Giáo xứ Hòa Yên Cam Ranh ở với Bố Thoại, cùng với Bác JB Trần Tấn Linh, được 10 năm, sau đó qua Pháp học Thần học và chịu chức bên Pháp làm việc cho Giáo phận Metz (gần nước Đức)
 37. Linh Mục Louis Trần Thanh Minh (Pháp)
 38. Linh Mục Michael Bùi Trần Thuấn ( Đức )
 39. Linh Mục Jos Nguyễn Văn Dậu (US )
 40. Linh Mục Jos Hoàng Tiến Đoàn ( US)
 41. Linh Mục Francis Nguyễn Kim Phú (US)
 42. Linh Mục Jos Trần Kim Thiện (US)
 43. Linh Mục JB Trần Anh Thư (Dòng Gioan Tẩy Giả ,Đài Loan)
 44. Linh Mục Anthony Trần Đoàn (US)
 45. Linh Mục Jos Nguyễn Văn Sơn ( US)
 46. Linh Mục Phêrô Võ Cao Phong (US)
 47. Linh Mục Chu Vinh Quang (US)
 48. Linh Mục Vũ Ngọc Thân (US †)
 49. Linh Mục Phêrô Hà Thanh Hải ( Úc )
 50. Linh Mục Anthony Hà Thanh Sơn (Úc)
 51. Linh Mục JB Hồ Quang Thuận ( Úc)
 52. Linh Mục PhêrôNguyễn Văn Tiến (Úc)
 53. Linh Mục Fx Nguyễn Văn Tuyết (Úc)
 54. Linh Mục Ant Trần Quang Vinh (Uc)
 55. Linh Mục Jos Trương Văn Phúc (Đài Loan)
 56. Linh Mục JosVũ Đình Cường (Đài Loan)
 57. Linh Mục Petrus Nguyễn Kim Hồng (Canada)
 58. Linh Mục JB Trần Quang Lương (US †)
 59. Linh Mục Dom. Đinh Thanh Hòa (Đài Loan)
 60. Linh Mục Anthony Lê Văn Hoàng (Boston, US)
 61. Linh Mục Nguyễn Ngọc Thạch ( Dòng Thánh Thần, US )

Phó Tế

 1. Thầy Phêrô Trần Đình Liệu (Phó Tế Vĩnh Viễn, US)

Tu Sĩ

 1. Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Bảo ( Phan Thiết †)
 2. Thầy Fx Nguyễn Hoàng Nam (Sài gòn)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.