Góc Bụi

Góc Bụi

Thời gian không góc, không cạnh

Mà tuổi đời nhọn những gai đau

Tình yêu không là dao ngọt bén

Mà cắt tim ta chảy máu không màu

 

Tìm nhau, tìm nhau từng góc bụi

Những ngày xưa thân ái với ai

Bây giờ, tìm nhau-bên vực đôi vách núi

Trải cả mảnh đời chua chát đắng cay

 

Góc bụi hôm nay là góc phố

Một chén sầu chung một cuộc người

Rồi ai biết ai, người quên kẻ nhớ

Còn mỗi bên tôi, chỉ một bạn đời

 

Tôi muốn là tôi,tôi-khát-vọng

Cho chân-lý-người tràn ngập lòng tôi

Tình yêu luôn luôn là lửa nóng

Sáng niềm tin tôi, cháy rụi đơn côi

 

Từng góc bụi, nhớ đời mình  góc bụi

Góc bụi vô danh thành chánh quả vô thường.