Hình Ành ngày HMTTLB lần thứ 17 tại Nha Trang

Hình do anh Nguyễn Hoàng Nam chụp trong ngày HMTTLB lần thứ 17.  AE có thể bấm chuột vào đây để xem.