Họp Mặt Truyền Thống lần thứ 19 năm 2009

Kính Thưa GĐ,

Để chuẩn bị cho ngày Họp Mặt Truyền Thống lần thứ 19 năm 2009 – kỷ niệm 40 năm thành lập Lâm Bích – được tổ chức tại Nhà Thờ Nhân Hoà, Bình Phước của Bác Nguyễn Văn Thành, Giáo Phận Ban Mê Thuật, Ban Đại Diện đã liên hệ với Bố và Bác Thành và Bố đã chọn ngày thứ tư 22 tháng 7 năm 2009 là ngày họp mặt của Gia Đình chúng ta.

Vậy BĐD trân trọng kính báo đến toàn thể Anh Chị Em trong nước cũng như hoải ngoại Ngày Họp Mặt Truyền Thống Kỷ Niên 40 Năm Lâm Bích sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 7  năm 2009.  Rất mong mọi người cố gắng thu xếp về tham dự ngày trọng đại này.

BĐD và vùng Ban Mê Thuật đăng cái sẽ gặp gỡ thảo luận chương trình họp mặt cụ thể và  kính báo đến GĐ sau.

Kính chào thân ái

Thay mặt BĐD
Nguyễn Hoàng Huyên