Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô

    phaolo 

Làm lại cuộc đời nhiều lần tươi đẹp hơn

      (Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô)

      Theo truyền thuyết, vào năm 1314, vua nước Tô Cách Lan là Robert Bruce lãnh đạo dân quân đánh đuổi quân Anh để giành lấy độc lập cho xứ sở, nhưng bị quân Anh đánh bại liên tiếp nhiều phen. Đến lần thứ sáu, quân lực của Vua Robert Bruce bị quân Anh đánh tả tơi không còn manh giáp và nhà vua phải chạy trốn vào rừng sâu. Bị thất trận liên tiếp đến sáu lần, nhà vua hoàn toàn tuyệt vọng và không còn mong đợi gì ngoài cái chết.

      Nằm một mình trong hang nghe mưa rả rích bên ngoài, Robert chợt nhìn thấy một con nhện đang cố gắng giăng tơ.

      Con nhện cố sức văng mình từ vách đá bên nầy sang vách đá bên kia để giăng sợi tơ đầu tiên cho mạng lưới của mình, nhưng nó thất bại vì khoảng cách giữa hai vách đá khá xa. Nó cố gắng lần nữa… lại thất bại. Sau mỗi lần thất bại, con nhện tiếp tục gắng sức hơn nhưng vẫn thất bại liên tiếp đến sáu lần.

      Chứng kiến đến đây Robert tự bảo: “thế là mầy đã nếm mùi thất bại đến sáu lần như tao. Thử xem mầy còn có đủ kiên nhẫn để văng mình thêm một lần nữa hay không.”

      Con nhện lại tiếp tục văng mình lần thứ bảy, và lần nầy nó đã giăng được sợi tơ óng ánh từ tảng đá bên nầy sang tảng đá bên kia.

      Sự kiên trì của con nhện giúp nó thành công khiến vua Robert Bruce lấy lại tinh thần. Noi gương con nhện, nhà vua chỗi dậy, quyết tâm mộ quân tiếp tục chiến đấu lần thứ bảy. Và cũng như con nhện trong hang, lần nầy, nhà vua đại thắng quân Anh cách vẻ vang và giành lấy độc lập tự do cho quê hương đất nước.  

      Có những người quỵ ngã, thất bại và rơi vào vực thẳm tuyệt vọng không lối thoát như Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nhưng cũng có người biết chỗi dậy, đứng lên làm lại cuộc đời nhiều lần tươi đẹp hơn trước như nhân vật Robert Bruce hoặc như hai thánh Phê-rô và Phao-lô mà chúng ta mừng lễ hôm nay.

      Có ai ngờ một môn đệ nhiệt thành được Chúa Giê-su ngợi khen là người đại phúc vì được Chúa Cha mặc khải cho biết mầu nhiệm về Đức Ki-tô như Phê-rô, được Chúa Giê-su trân trọng đặt làm Đá Tảng xây dựng Hội Thánh và trao quyền cầm giữ chìa khoá Nước Trời, lại là người không mấy chốc sau đó đứng ra cám dỗ và cản lối Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem chịu khổ nạn và thi hành thánh ý Chúa Cha. (Mt 16, 13-20)

      Có ai ngờ một con người hùng hổ như Phê-rô thề nguyền một lòng sống chết vì Thầy (Mt 26, 33.35) mà chỉ ít lâu sau lại hèn nhát chối bỏ Thầy đến ba lần khi bị chất vấn bởi các cô đầy tớ gái! (Mt 26, 69-75).

      Thế nhưng Phê-rô không ngã quỵ và chìm vào hố sâu tuyệt vọng không lối thoát như Giu-đa nhưng đã anh dũng đứng lên để làm lại cuộc đời còn đẹp tươi ngàn lần hơn trước.  

      Thánh Phao-lô trước khi trở lại là một người lầm lạc nặng nề hơn. Ông “hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa, nên đã đến gặp các Thượng Tế, xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem” (Cv 9, 1-2).

      Thế nhưng sau khi được Chúa Giê-su cảnh báo trên đường đi Đa-mát, Phao-lô mau mắn chỗi dậy, hoán cải thành tông đồ nhiệt thành bậc nhất, tận hiến toàn thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh.

      Dù đã từng sa ngã và lầm lạc như bao nhiêu tội nhân khác, hai thánh Phê-rô và Phao-lô đã biết chỗi dậy, đứng lên và đổi đời theo gương Chúa Giê-su nên đã trở thành hai trụ cột của Hội Thánh và là hai vì sao sáng trong bầu trời đức tin.

      Sự chỗi dậy và đổi đời của hai vị thánh cả Phê-rô và Phao-lô là một lời động viên đầy thuyết phục cho bất cứ ai lầm lỡ quỵ ngã trên đường đời vì tội lỗi hay vì bất cứ nguyên nhân nào khác hãy anh dũng đứng lên.

      Sau mỗi lần sa ngã, mỗi người chúng ta đều có thể làm lại cuộc đời nhiều lần tươi đẹp hơn trước nếu biết can đảm chỗi dậy và bước theo đường Chúa mời gọi như hai thánh Phê-rô và Phao-lô.  

      Linh mục Inhaxiô Trần Ngà