Sứ Điệp Lavang > Hoàn Toàn Của Mẹ

"Hoàn toàn của Mẹ" là khẩu hiệu của Ðức Gioan Phaolô II. Khẩu hiệu đó đã hướng dẫn tất cả sinh hoạt tông đồ mục vụ của đời Ngài. Ngài là Giáo Hoàng của Ðức Mẹ. Ðức Mẹ đã sử dụng Ngài làm bao nhiêu việc lạ lùng cho Hội Thánh và nhân loại trong 20 năn nay. Ngài đã chọn khẩu hiệu này theo tinh thần của Thán Maximilanô Kolbe: "Hoàn toàn tuyệt đối, vô điều kiện đối với Ðức Mẹ."

"Rày con dâng tấm lòng nầy
Mọi niềm mến Mẹ từ rày về sau."

Ông Thoàn và 30 giáo dân bị bắt xin được đưa đến xử và được chết trên nền nhà thờ Ðức Mẹ vừa bị đốt cháy. Ðức tin của họ đi đôi với lòng mến Ðức Mẹ.

"Lòng con rày chỉ ước ao.
Chết trong tay Mẹ phước nào lớn hơn."

Làm Kitô hữu, chúng ta là chi thể của Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã chọn Mẹ để cưu mang Chúa Giêsu Kitô, làm Mẹ nuôi nấng dạy dỗ Chúa lúc ấu thơ, bước đi theo Chúa trong sứ mạng rao giảng công khai và ở cùng Chúa bên cạnh Thánh Giá, cũng như lúc Chúa Giêsu sống lại.

Cha ông chúng ta đã chọn Mẹ Maria làm Mẹ mình trong suốt cuộc đời sống đạo. Chúng ta hôm nay nghe lại lời của thiên thần nói với Thánh Giuse:

"Ngươi đừng sợ nhận Maria. Ðấng được sinh ra từ cô ấy là do Chúa Thánh Thần" (Mt. 1,20). Chúng ta cần ở với Mẹ để cuộc sống đức tin Kitô giáo được lớn lên, đi vào cuộc sống cụ thể, yêu thương phục vụ con người xã hội như Chúa đã hiến cuộc sống Ngài vì yêu thương.

Mẹ nghèo khó, nhưng Mẹ ban cho ta  kho tàng trọng nhất: Chính Chúa Giêsu.

– Không có Mẹ, dù mọi người lo lắng bảo đảm đến đâu em bé cũng không đi theo. Nhưng đi với Mẹ, băng rừng, vượt suối, đói rét, em vẫn đi.

Trong cuộc chiến bao nhiêu bà mẹ chết rồi, con vẫn la lết nằm một bên. Trên đường hy vọng, con nắm tay Mẹ Maria, có Mẹ, đã cho con rồi, con không cô đơn, Mẹ là "Nguồn sống, là nguồn an vui, là hy vọng của chúng con."

– Ðứa con có bệnh tật, xấu xí, người Mẹ vẫn thương yêu. Dù con nguội lạnh, tội lỗi, phản bội, con hãy phó mình trên tay Mẹ. "Chúa Giêsu trối: "Ðây là Mẹ con!" Nỡ nào Mẹ bỏ con.

– Muốn biết Mẹ con tốt đẹp chừng nào, con hãy nhớ Mẹ là Mẹ Chúa Ngôi Hai, cao cả, toàn năng. Phúc cho con chừng nào vì Ngài cũng là Mẹ của con. Nếu không phải Chúa Giêsu nói, con không thể hiểu được.

– Nhìn Mẹ Maria, làm như Mẹ Maria, con sẽ nên thánh.

– Mấy lời vắn tắt diễn tả cuộc đời Mẹ con. Với tâm tình thánh thiện, hãy ghi vào lòng mà suy niệm và bắt chước:

"Này là tôi tá": Ecce

"Con xin vâng": Fiat

"Linh hồn con ngợi khen Chúa": Magnificat.

– Chuỗi Mân Côi là dây ràng buộc con với Mẹ, là cuốn phim kỷ niệm, con đường hy vọng của mẹ: âu yếm như Bê Lem, khắc khoải như Ai cập, trầm lặng như Nazareth, lao động như xưởng mộc, sốt sắng như đền thờ, cảm động lúc Chúa giảng, đâu khổ bên Thánh Giá, vui mừng lúc phục sinh, tông đồ bên thánh Gioan. Tóm tắt lại, Chúa sống trong Mẹ, Mẹ trong Chúa, hai cuộc đời chỉ là một. Ðừng bỏ chuỗi Mân Côi Mẹ đã trao và nhắn nhủ con sống như Mẹ, với Mẹ, nhờ Mẹ, trong Mẹ.

– Không qùa gì quý bằng quà mà lòng Mẹ Maria tặng chúng ta: Chúa Giêsu, món quà quý nhất. Chính lòng Ðức Mẹ cũng quý nhất vì "Giêsu con lòng bà".

– Mẹ Maria không chỉ nhìn Chúa Giêsu, Mẹ nhìn Isave, nhìn Gioan, nhìn đôi tân hôn ở Cana.

Con hãy có cái nhìn của Mẹ: Nhìn Chúa, nhìn người