Sợ Ơn Nhà Nước

1

Thầy già K chờ phong chức đã vài chục năm vì lý lịch " không tốt". Có lúc nghe phong thanh sẽ còn chờ cho tới bao giờ…

Tôi nói với BDV không cho người ta chịu chức là bất nhân vì TU LÂU PHẢI THÀNH CHÁNH QUẢ là đạo lý của người Việt Nam.

Cuối cùng, đi học bổ túc rồi chịu chức.

2

Được sai lên một vùng xa, dịp kỷ niệm một năm linh mục, có CB tới thăm. CB bảo :

– Linh mục phải biêt ơn nhà nước cho linh mục đi học làm linh mục !

– Anh lầm rồi, nếu không có nhà nứoc tôi đã kỷ niệm cái gì khánh…. chức linh mục !

Lm Kim Anh