Thân Phụ anh Bùi Thí Sanh qua đời

Tin Buồn

Gia Đình Lâm Bích trân trọng kính báo,

Thân phụ anh Bùi Thí Sanh (trưởng vùng Xuân Lộc) đã về nhà Cha lúc 20giờ00 ngày 08 tháng 10, 2007 tại Xuân Lộc.   Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 4giờ00 sáng ngày thứ tư 10 tháng 10, 2007 tại nhà thờ Bao Thi, Xuân Lộc.  Kính xin Bố, 2 Má, các Bác và ACE thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse.

Phân Ưu

GĐLB thành kính phân ưu cùng anh chị Bùi Thí Sanh và toàn thể tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa rộng lượng hãi hà đón nhận linh hồn Giuse vào Cỏi Vĩnh Hằng.

Thay mặt GĐLB
Nguyễn Hoàng Huyên