Lớp 11 -1973

 

 

Hàng 3:  Lê Đức Hoà, Đinh Đức Đạo, Lăng Văn Dâng, Nguyễn Trọng Nam, Nguyễn Hoàng Quang, Trần Hoàng Tiến , Trần Văn Tuấn, Doanh, Nguyễn Đức Long, Trần Đình Liễu, Trịnh HữuHưởng

Hàng 2:
  Lương Văn Hà, Nguyễn Hoàng Nam, Định, Vũ Thái Mạnh, Minh, Cẩm, Cao Trung Tín, Hoàng, Nguyễn Thanh Vân, Long

Hàng 1:  Hồ Quang Thuận, Trịnh Văn Hổ, Thanh, Nguyễn Mạnh Khanh, Bố Thoại, Ông Nội, Má Thạnh, Trần Công Trường, Phạm Ngọc Chiêu, Hoàng Văn, Hồ Văn Tùng.