Trang Tâm Tình

Góp vào hành trang Anh Em sống theo lý tưởng, Gia Đình Lâm Bích xin giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của Ông Nội, ĐHY FX.Nguyễn Văn Thuận, Bố Lm Giám đốc JMT. Nguyễn Thế Thoại, Ma Lm Giám đốc Jos. Nguyễn Quang Thạnh, Các Anh Em Lm Phêrô Hồ Văn Hưởng ( Hương văn ), Lm Jos. Trần Kim Thiện, Lm Phanxicô Nguyễn Đức Quang, Lm JBM  Trần Anh Thư ( Phương Anh ), Nhạc sĩ PM.Cao Huy Hoàng, Nhạc sĩ Jos. Nguyễn Văn Nam, Soliste FX. Nguyễn Hoàng Nam và Thi sĩ Tường Giao.