Đầu Tốt Đít Tốt!

1.

Một vị giáo sư ngoại quốc già, dạy thần học cả đời, tận tụy phục vụ học viên Việt Nam, khôi hài với một vị Giám Mục niên trưởng xuất thân tự học viện :

– Các linh mục học viện chúng ta " đầu tốt, đít xấu " !

– Bạch thầy, xin giải nghĩa cho chúng con !

– Đầu tốt là học hành tiếp thu kiến thức tốt, có nhiều sáng kiến. Đít xấu là ít chịu ngồi để đọc sách, viết lách, thực hiện những công trình chuyên sâu…cần phải chịu khó ngồi đọc, viết sau khi ra trường.

Đầu voi đuôi chuột,. đầu to đít nhỏ, nói trước quên sau, đầu Ngô mình Sở …ít phù hợp với tư cánh LM nhất là khía cạnh trí thức. Là người có văn hóa, trí thức, mẫu mực nên nhiệm vụ tư tưởng văn hoá tôn giáo phải là một trong những ưu tiên hàng đầu.

2.

Đáp ứng chuyện kể của vị Giám Mục niên trưởng, vị Giám Mục đặc trách truyền giáo hứa sẽ xuất bản các tác phẩm văn hóa tôn giáo cho anh em !

Mừng thay !

" ĐỨC TIN PHẢI BIẾN THÀNH VĂN HOÁ "
( GIOAN-PHAOLÔ II)

Lm Nguyễn Kim Anh