Gia Đình Lâm Bích Kính Chào

Năm 1969, Đức Cha FX. Nguyễn văn Thuận sáng lập Văn Phòng Ơn Thiên Triệu, năm sau 1970, Ngài đổi tên thành Chủng viện Truyền Giáo Lâm Bích. Danh xưng này vừa nhắc nhớ Đức Cha Lambert De La Motte, mà Giáo phận mừng 300 năm ngày Ngài tới Nha Trang,  còn mang ý nghĩa màu xanh hy vọng của rừng núi bạt ngàn và sông biển bao la của vùng đất Nha trang. Đức Giám Mục FX.Nguyễn Văn Thuận đã Việt hoá tên vị Giám Mục tiên khởi Đàng Trong Lambert de la Motte thành Lâm Bích để đặt tên cho chủng viện do Ngài sáng lập, hẳn không ngoài dụng ý lấy lý tưởng truyền giáo làm tôn chỉ cho chủng viện. Do đó, tất cả các phương thức huấn luyện và sinh hoạt của chủng viện đều nhằm phục vụ và cổ vũ lý tưởng truyền giáo.

Hơn nữa, để tạo điều kiện thuận lợi cho chủng sinh hội nhập vào xã hội đương thời, chủng viện đã tích cực dấn thân vào các hoạt động truyền thông, văn hoá, văn nghệ, thể thao và xã hội. Tóm lại để phục vụ lý tưởng truyền giáo, chủng viện LB đã cố gắng gầy dựng một nền giáo dục toàn diện khả dĩ giúp cho anh em hoàn thành mỹ mãn sứ mạng tông đồ.  Chủng Viện Lâm Bích sống được 6 năm thì tắt bóng (1969 -1975), số mệnh tuy yểu nhưng vẫn tạo nên kỳ tích: Gia Đình Lâm Bích vẫn tiếp bước sinh hoạt  liên tục đến nay với số Linh mục trong Nước và ở Hải ngoại là 61 và 1 Phó tế vĩnh viễn.

Video Đôi Nét Về Chủng Viện Truyền Giáo Lâm Bích

Kinh Xin Ơn Cho Nội – Đấng Đáng Kính FX. Nguyễn văn Thuận

Kinh Xin OnKinh Xin On