Phong Trào

Chủng sinh Lâm Bích được tham dự hầu hết các khoá huấn luyện phong trào, như Công Lý và Hoà Bình, Cursillos, và Focolare. Vì các sinh hoạt này thường được tổ chức ngay trong khuôn viên Toà Giám Mục, nên không chỉ dành riêng cho anh em Lâm Bích, mà đôi khi còn có cà giáo dân bên ngoài vào, cùng nhau tập huấn. Vào niên khoá 1971- 1972, các chủng sinh tân tuyển đều được thanh luyện trong phong trào Công Lý và Hoà Bình, khoá 35. Rồi sang năm sau 1972-1973, toàn chủng viện đồng loạt đi vào phong trào Hội Hoc Kitô giáo, Cursillos. Năm tiếp theo 1973-1974, Lâm Bích lại nồng ấm bên Bếp Hồng Focolare. Chúng tôi xin giới thiệu những nét chính về các phong trào trên qua sự trình bày của Lm. Giám Đốc JMT.Nguyễn Thế Thoại trong cuốn Giáo Sử Công Giáo Trên Quê Hương Việt Nam (tập 2).

Phong trào Hội học Kito giáo: Cursillos

Nhận thấy trong mọi trường hợp, nhất là thời chiến loạn hoặc cấm cản, người giáo dân cần trưởng thành trong Giáo hội, Sài Gòn đón nhận phong trào Cursillos từ Tây Ban Nha  truyền qua Philippines. Ba ngày tĩnh huấn tập thể trước Chúa để rồi quyết tâm học đạo, sống đạo, truyền đạo.Từ Sài Gòn,Linh mục Lý dòng Tên và một số anh em mang phong trào ra Nha Trang, rồi Xuân lộc và một số giáo phận Miền Nam. Phong trào có tờ Thông Tin và Lãnh đạo phổ biến trong nội bộ. Thật nhiều giáo sĩ và tín hữu giáo dân như sống lại đời sống Thánh linh của mình.

Cong Ly & Hoa BinhPhong trào Công lý và Hoà bình:  

Có thể nói:  phong trào Cursillos hoán cải tín hữu sống đạo và làm tông đồ gia đình, giáo xứ, môi trường nghề nghiệp. Phong trào Công Lý và Hoà bình, chú trọng tới đời sống xã hội của công dân và giáo dân.

Ngày 30.3.1968, Đức cha Philippe Nguyễn Kim Điền được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục Huế.

Ngày 23 và 24.4.1970, các giám mục tỉnh Huế họp để bàn về giáo dục Đại chủng sinh và tổ chức phong trào Công lý và Hòa bình. Đức giám mục FX.Nguyễn Văn Thuận được uỷ nhiệm phần huấn luyện. Đương nhiên Ngài khởi giảng từ Nha Trang, rồi được các Giám mục Đà Lạt, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuật, Huế, Xuân Lộc…..tiếp sức. Chính Đức giám mục, một số linh mục và giáo dân Nha Trang hợp tác với Giám mục bản quyền làm nên ban giảng huấn của  phong trào Công lý và Hoà bình.

Phong trào chủ trương đào tạo người tín hữu trưởng thành trong môi trường xã hội kinh tế và chính trị và xãï hội.

Phong trào trong những năm sau có nhóm Đà Nẵng lo tài liệu huấn luyện. Tờ tuần báo  Dấn Thân của giáo phận Nha Trang cũng là tờ thông tin rộng rãi của phong trào Công lý và Hòa bình.