2007 – Phước Hải Nha Trang


Về (Nha Trang Họp Mặt Truyền Thống Lâm Bích lần thứ 17)

Trời xanh.
Gió thanh thanh
Những giòng sông xuôi về biển cả
Mênh mông.

Mênh mông với mênh mông
Như lá vàng rơi,
Như chồi non kết nụ
Như ngàn hoa muôn ngả trùng trùng

Xanh xanh với xanh xanh
Vuợt non kia
Sóng vổ dập dềnh
Cheo leo

Cheo leo với cheo leo
Đường đôi ngả thênh thang níu chặc
Tựa nhau về, cốc rượu tương giao
Như lòng
Vẩn thênh thang …

Mai Lên

{gallery}2007{/gallery}