Cơ Cấu Tổ Chức

I – BAN ĐAI DIỆN CHỦNG VIỆN LÂM BÍCH

Ban Giám Đốc trao cho anh em chủng sinh Lâm Bích quyền tự quản từ khi  thành  lập  chủng viên.  Quyền này được thể hiện trong cả hai đối tượng: cá nhân và tập thể.

Mỗi anh em tự quản lấy mình sống theo nội quy, trật tự, kỷ luật của chủng viện. Còn tập thể cũng tự quản lấy qua một Ban điều hành được gọi là Ban Đại Diện. Tuy vậy, Ban Đại Diện Lâm Bích (BĐD) còn có thêm trọng trách nữa là đại diện quý Cha bản quyền trong một số việc nhất định được uỷ nhiệm. Như thế, BĐD có tính năng, như người ta thường nói bây giờ, là 3 trong 1: Thay mặt quý Cha, thay mặt anh em và chịu trách nhiệm trước quý Cha và toàn thể anh em. Đây chính là nét mới của tổ chức chủng viện, vì bắt dầu từ  năm 1965 có vài chủng viện cho phép thành lập BĐD,  nhưng chức năng chỉ là phụ giúp quý Cha tổ chức sinh hoạt về văn hoá, văn nghệ, thể thao…, chứ không có quyền tự quản như tại chủng viện Lâm Bích. Tại đây, tất cả mọi sinh hoạt đều do anh em BĐD  đảm trách dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc. Chính điều này giúp chủng sinh mau trưởng thành hơn, vì không bị chi phối bởi sự dìu dắt quá chặt chẽ của quý Cha Trật tự, hay Cha Giám thị.

Có anh em thắc mắc: ” Để anh em tự quản, trực  tiếp  cai  trị nhau dễ sinh bất mãn hơn là để các Cha trực tiếp coi như các chủng viện khác ?”

Cha Giám Đốc Nguyễn Thế Thoại trả lời: ”Có mâu thuẫn ngay trong câu hỏi, chính các ông Cha mới tạo ra bất mãn! Để anh em làm việc với nhau thì thành quả hơn, vì anh em dễ thông cảm nhau, gần gũi nhau hơn.”

Về cơ cấu tổ chức, chủng viện Lâm Bích quả thật đơn giản nhất trong các chủng vịên. Ngoài Ban Giảng Huấn, hầu hết các Thầy ở bên ngoài  được mời vào thỉnh giảng, và các Soeur  Bình Cang phục vụ ẩm thực thì chủng viện chỉ có Ban Giám Đốc và chủng sinh. Ban Giám Đốc cũng chỉ vỏn vẹn có hai Linh mục phụ trách: Đó là Cha Giám Đốc và Cha Giám Học.

Còn các Cha Linh hướng thì cũng được mời từ các dòng, hay giáo xứ đến chăm sóc về tinh thần cho chủng sinh. Do đó, mọi sinh hoạt trong trường đều được giao cho BĐD điều hành: Từ những việc chuyên môn như văn phòng, hành chánh, đến các sinh hoạt thường nhật như kinh sách, lễ lạc, học tập, ngủ nghỉ v.v… BĐD gồm có hai anh Trưởng, Phó Đại Diện và ba khối: nội vụ, học vụ và sinh hoạt.

A – Khối Nội Vụ gồm 10 Ban:

 1. Ban Trật tự
 2. Ban Phung vụ
 3. Ban Kỹ thuật
 4. Ban  Ẩm thực
 5. Ban Y tế
 6. Ban Thủ quỹ
 7. Ban Chỉnh trang
 8. Ban Vệ sinh
 9. Ban Công tác đặc biệt
 10. Ban Hớt tóc

B – Khối Học vụ gồm 5 Ban:

 1. Ban Thư ký
 2. Ban pt Hồ sơ
 3. Ban pt Học bạ
 4. Ban  pt Hành chánh
 5. Ban Tiếp tân

C – Khối Sinh hoạt gồm 5 Ban:

 1. Ban Văn hóa
 2. Ban Văn nghệ
 3. Ban Báo chí
 4. Ban Hội đoàn
 5. Ban Thể thao

Nhiệm kỳ BĐD là 4 tháng: nhiệm kỳ đầu từ tháng 9 đến hết tháng 12, nhiệm kỳ sau từ tháng 1 dến hết  niên khoá, khoảng cuối tháng 4.

Anh em sẽ phổ thông đầu phiếu bầu cử BĐD. Chưa thấy có trường hợp nào ứng cử, mà đa phần anh em đề cử và bỏ phiếu kín.

Thành phần BĐD thường là anh em các lớp lớn như 13 &14 vì có khả năng, kinh nghiệm và vì việc học tập đã giảm bớt cường độ so với các lớp dưới. Tuy nhiên anh em lớp dưới có chuyên môn hay tài năng cũng vẫn được đề cử.

Cơ cấu tổ chức cơ sở cũng góp phần vào việc tự quản có kết quả. Mỗi lớp được chia thành nhiều đội, mỗi đội có từ 3 đến 5 người  do anh Đội Trưởng phụ trách.  Điển hình như việc tự quản về kỷ luât:  Đội Trưởng có nhiệm vụ trông coi, động viên, nhắc nhở anh em đội viên sinh hoạt theo đúng nội quy, kỷ luật. Sau nhiều lần nhắc nhở, nếu đội viên không nghe  thì Đội Trưởng báo lên Lớp Trưởng. Đối tượng được Lớp Trưởng nhắc nhở nhiều lần, mà còn cố chấp thì lại được mời  lên làm việc với anh Trưởng Ban Trật Tự. Ban đầu anh Trật Tự cũng lại nhắc nhở khuyên răn, mà sau đó vẫn tái phạm, không có biến chuyển thì anh Trật Tự bèn đề nghị  đương sự sang gặp  anh Trưởng Ban Đại Diện. Tuỳ theo thái độ, mức độ vi phạm, anh Đại Diện sẽ trò chuyện, chân thành trao đổi, rồi chuyển anh em đó trở lại lớp, đội, hay chuyển qua Ban Giám Đốc xử lý.

Với tinh thần dấn thân phục vụ, anh em BĐD đã nhiệt tình tạo điều kiện ưu việt  cho cuộc sống tu trì của  toàn thể chủng sinh.

II – BAN ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH LÂM BÍCH

Mười lăm năm sau, 1990, Anh Em cựu chủng sinh Lâm Bích tự quy tụ nhau lại, để cùng nhau tiếp tục sống theo lý tưởng đã chọn. Một Ban Đại Diện Gia Đình Lâm Bích đã chính thức được bầu lên, và không mấy thay đổi trong hơn chục năm qua.

Từ năm 1990 dến nay, 2002, Trưởng Ban Đại Diện Gia Đình Lâm Bích là Anh Phêrô Nguyễn Hoàng Huyên vẫn được tuyệt đại đa số Anh Em tín nhiệm, nên vẫn được lưu nhiệm mãi. Phó Ban Đại Diện GĐLB được Anh Juse Nguyễn Ngọc Sinh đảm nhận, với tinh thần năng nổ, nhiệt thành, Anh Phó cũng đã góp phần đáng kể trong bước đầu gầy dưng nên Gia Đình. Còn tay hòm chìa khoá được trao cho Anh Juse Nguyễn Thiết từ 1990 đến 1996. Ngoài chức vụ Thủ quỹ GĐLB, Anh còn được đề bạt lên vị trí Chủ tịch Nhóm Tương Trợ Sài gòn. Sang năm 1997, Anh Antôn Trần Đắc Thịnh được giới thiệu làm Thủ quỹ GĐLB. Phụ trách liên lạc được giao cho Anh Đaminh  Đỗ Ngọc Đính, một thành viên xuất sắc, nhạy bén và hiệu quả trong công tác, nên đã tìm được nhiều chiên lạc đàn về với GĐ. Tiếc thay, Anh Đaminh Đỗ Ngọc Đính sớm từ biệt chúng ta, về với Chúa. Cầu xin Linh Hồn  Đaminh sớm được yên nghỉ trong tình yêu của Ngài.  Thư ký GĐLB từ đầu đến nay được Anh FX. Nguyễn Hoàng Nam hoàn toàn đảm nhiệm.

Ngoài ra còn một số Anh Em tự nguyện đóng góp công sức, để sinh hoạt gia đình thêm khởi sắc. Điển hình như các anh Juse Đỗ Bắc Du,  Juse Nguyễn Trung Định, Anh Anphonso Trần Đức Thắng, Petrus Châu Ly Phương, Antôn Trần Mậu Thành v.v…

Hợp tác với Ban Đại Diện GĐ, các Ban Đại Diện Vùng đã tích cực hoạt động hiệu quả để phục vụ Anh  Em.

Ban Đại Diện Vùng Nha Trang gồm các anh: Gioan Nguyễn Thành Lập, Petrus Nguyễn Ngọc Sơn.

 1. Ban Đại Diện  Cam Ranh: Petrus Trần Văn Hoa, Lm. Jos. Đặng Xuân Hương.
 2. Ban ĐD Phan Rang: Lm.Petrus Nguyễn Đình Phiên, Jos Trần Kim Tòng.
 3. Ban ĐD Daklak: Jos. Nguyễn Văn Nam, Jos. Nguyễn Văn Minh.
 4. Ban ĐD Lâm Đồng: Jos. Nguyễn Văn Hiển.
 5. Ban ĐD Long Khánh: Jos. Bùi Thí Sanh, Gioan Đinh Văn Đương.
 6. Ban ĐD Phan Thiết: Lm. Jos. Hồ Văn Thiện.
 7. Ban ĐD Saigòn: Petrus Nguyễn Hoàng Huyên, Jos. Nguyễn Trung Định.