1990 – Tử Đình I Sai Gòn

Hình Ảnh Ngày Họp Mặt Đầu Tiên Được Tổ Chức Tại Nhà Thờ Tử Đình (03-12-1990)

 

1990 Tu Dinh<

1990 Tu Dinh

1990 Tu Dinh