1998 – Tân Sa Châu Sài Gòn

Sinh Nhật 30 Năm Lâm Bích

Sinh Nhat Lam Bich
{gallery}1998Tansachau{/gallery}