Họp Mặt Truyền Thống

Gia Đình Lâm Bích hàng năm tổ chức họp mặt toàn thể anh em cựu chủng sinh Lâm Bích ở rải rác khắp các nơi, từ Nha Trang, Buôn mê Thuột, Cam ranh, Phan Rang, Phan Thiết, Lâm Đồng, Xuân Lộc đến Sài Gòn.Thời điểm và địa điểm thay đổi hàng năm, và cũng được chuẩn bị trước cả năm. Phải tránh các kỳ thi cử, tránh các giải  thể thao như World Cup, tránh các đại lễ…  nên thời điểm thường được chọn vào tháng 7 dương lịch.