Ái nữ của anh chị Lê Thành Tạo (Pleiku) khấn lần đầu

Nhờ anh Nguyễn Văn Minh, BMT,  chúng tôi hân hạnh nhận được tin vui:
 
Nữ tu Maria Lê Thị Quỳnh Hương,
ái nữ của anh chị Lê Thành Tạo, Pleiku,  
tuyên khấn lần đầu tại dòng Mến Thánh Giá Bình Cang, Nha Trang,
vào ngày 31 tháng 5 năm 2007.
 
Sau đó, Nữ tu M. Lê Thị Quỳnh Hương sẽ về hiệp dâng thánh lễ Tạ Ơn
tại Pleiku vào ngày 2 tháng 6 năm 2007.
 
Chân thành chia vui cùng Nữ tu và Anh Chị Lê Thành Tài cùng gia quyến.
Kính chúc Nữ tu tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, để theo trọn đời  con đường hiến dâng.
Kính xin toàn thể Gia đình Lâm Bích cùng chia sẻ niềm vui và góp  lời cầu nguyện.