Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời?


– Linh mục … chắc có thì giờ rảnh rỗi…Linh mục có hay vào Internet không ?

– Đường truyền kém lắm. Nhưng thông tin cũng tiếp cận được ít nhiều.

– Linh mục nghĩ sao về vịêc Đức Tổng Kiệt nói nhục nhã khi cầm tấm hộ chiếu Việt nam ?

– Tra tự điển thì nhục nhã có hai nghĩa : 1/ Nhục nhã khi bị xúc phạm đến phẩm giá, khi bị khinh khi phỉ báng mà không có sai lỗi gì, khi lẽ phải thuộc về mình. 2/ Cảm thấy xấu hổ, cắn rứt khi người ta biêt đã làm điều tồi bại, sai trái. Tôi nghĩ Đức Tổng Kiệt chỉ xài và bị xài từ nhục nhã theo nghĩa thứ nhất thôi !

– Thế giáo xứ linh mục có tổ chức cầu nguyện hiệp thông không ?

– Hiệp thông là bản tính của Hội Thánh Công giáo nên bao giờ chúng tôi cũng hiệp thông cầu nguyện.Cầu nguyện thì có mà thắp nến thì chưa !

Lm Nguyễn Kim Anh