Đức Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận – Slideshow

DHY
Slideshow về cuộc đời của ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận.
Xin bấm vào hình để coi.
Thực Hiện: Dominic Nguyen Cong Hoa, USA