Đức Phật Còn Thấy Một Con Thuyền Nữa


Một thiền sư thường mở đầu bài thuyết pháp bằng câu chuyện Đức Phật nhìn ra biển dày đặc thuyền qua lại và bảo các đồ đệ chỉ có hai con thuyền mà thôi : đó là con thuyền danh và con thuyền lợi. Rồi dạy họ biết sám hối, từ bỏ để đạt được Niết Bàn.

Một hôm thuyết pháp ở một tiểu bang kia có một phụ nữ từng bị hải tặc làm nhục, có ý kiến :

– Thưa thầy nếu ngày nay Đức Phật kể lại, Ngài sẽ kể thêm một con thuyền nữa đó là con thuyền vượt biên !

Lm Nguyễn Kim Anh