CD Lâm Bích 40

CD cover
  Bài Hát listenMP3
1 Lời Giới Thiệu – Lm Giuse Trần Kim Thiện-Hoàng Nam 
Nghe
2 Lâm Bích Tạ Ơn 40 Năm (Cao Huy Hoàng) – Ngọc Quế & Anh Vũ  Nghe
3 Con Thuyền Lâm Bích 40 Năm Lịch Sử (Lm Phương Anh) – Hoàng Nam  Nghe
4 Ngôi Nhà Lâm Bích (Hoàng Anh) -Y Jang Tuyn  Nghe
5 Tình Lâm Bích (Vinam) – Kim Tâm Nghe
6 Khơi Nguồn Lâm Bích (Hoàng Anh) – Tốp Ca Thanh An  Nghe
7 LB Nha Trang Tình Yêu Của Con (Cao Huy Hoàng) – Ngọc Quế & Anh Vũ  Nghe
8 Lâm Bích Chứng Nhân Cùng Mẹ (Phượng Mi) – Kim Tâm  Nghe
9 Rộn Ràng Lâm Bích (Vinam) – Anh Vũ  Nghe
10 Bốn Mươi Năm Trôi Qua (Phương Anh) – Hoàng Nam  Nghe
11 Mẹ Nha Trang (Cao Huy Hoàng) -Tấn Đạt  Nghe
12 Hãy Tiến Vào (Hương Văn) – Trần Ngọc  Nghe
13 Đường Hy Vọng (Cao Huy Hoàng) Ban Hợp Xướng Trùng Dương   Nghe
14 Chốn Hy Vọng Của Ta (Vinam)Thu Trang & Quốc Triều Nghe