Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng

2nd Sunday of Advent
Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con (x. Is 35, 4).