Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng

2nd Sunday of Advent
Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người