Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng

!st Sunday of Advent
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa"