Chúc Mừng Ngân Khánh Bác Thiện

Chúng con hân hoan chúc mừng Thượng Thọ 90 của Bà Cố Lm Trần Kim Thiện.

"Tạ ơn Thiên Chúa Tình Yêu, 
Đường trần Cha đã ban nhiều Hồng Ân."

Nguyện xin Ngài tiếp tục ban muôn ơn lành cho Bà Cố thân yêu của chúng con.  

Bác Trần Kim Thiện kính mến,  Mừng 25 Năm Hồng Phúc, 25 năm Linh Mục đầu tiên của GĐLB, không thể nói hết được nỗi vui mừng của toàn thể mọi người trong GĐ.  Kính chúc Bác luôn an vui, hạnh phúc và bền đỗ đến cùng với Thiên Chức Linh Mục mà Thiên Chúa đã trao ban.  Kính tặng Bác vần thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương trong ngày đáng quí này.

"Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, 
Chuyện đời như nước chẳng hoa trôi,
 
Lợi danh như bóng mây chìm nổi,
 
Chỉ có TÌNH THƯƠNG để lại đời."

Nguyện xin Thiên Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu ban cho Bác Tình Yêu bất diệt của Ngài hôm nay và mãi mãi.   Đại diện GĐLB, Nguyễn Hoàng Huyên.

{gallery}BacThien{/gallery}