Chúc Mừng

Chúc mừng Bác Dom. Nguyễn Thanh Vân nhận nhiệm sở mới. Cầu chúc Bác luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Linh trong sứ vụ mới này Giáo Họ Tân Xuân, Gx. Tấn Tài, Phan Rang mừng đón vị mục tử mới Phan Rang, Ninh Thuận. – Sáng ngày 23.11.2006, Giáo Họ Tân Xuân, một Giáo họ thuộc Giáo Xứ Tấn Tài, tuy nhỏ bé nhưng có bề dày lịch sử hơn tất cả các Cha tân quản nhiệm giáo họ Tân Xuân giáo xứ khác trong giáo hạt, đã hân hoan đón Đức Cha Phó Giuse Võ Đức Minh và các Cha trong Giáo hạt Ninh Thuận đến mang theo một niềm vui mới, một món quà đặc biệt: vị mục-tử-ở-cùng-giáo-họ: Linh mục Đôminicô Nguyễn Thanh Vân, nguyên Phó xứ Tấn Tài. Trước đây, vào cuối tuần hoặc Chúa nhật, Giáo Họ có các Cha chính, Phó xứ đến cử hành thánh lễ. Nhưng kể từ nay, Cha Phó xứ Tấn Tài đã được Đức Cha đặc cử làm Quản nhiệm Giáo Họ, đến ở thường trực giữa cộng đoàn Giáo dân. Đây là một niềm vui và hạnh phúc lớn lao, mà Giáo Họ Tân Xuân ao ước bấy lâu, nay đã trở thành hiện thực. Ước gì với sự hiện diện của vị mục tử mới, Giáo Họ sẽ ngày càng tăng trưởng về đức tin và đức ái, để Nước Chúa có thể lan rộng khắp những vùng xung quanh. Gia Nhân