Hãy Đến Cùng Thánh Giuse

(Kính mừng Thánh Giuse, Quan Thầy Bố, Các Bác, và Anh em Giuse)

Vai Trò Đặc Biệt Của Thánh Giuse

Các nhà khoa học, các triết gia, các vị lãnh tụ…và những người có công với nhân loại, đều được ghi tên vào cuốn sổ vàng với bao nhiêu thành tích vĩ đại, và nhất là, đều có một tiểu sử với quá trình hoạt động đáng kính nể. Thánh Giuse người Nagiaret, “cha nuôi” của Chúa Giêsu, một nhân vật, đáng lý ra phải nổi tiếng lắm, thì ngược lại, bề ngoài có một vẻ dưới mức bình thường- cả về quá trình lẫn thành tích. Cho là như vậy, vì cái nhìn của chúng ta, những Kitô hữu, bị lệch lạc một phần do từ “cha nuôi”- một vai phụ trong đời sống gia đình. Cha đẻ, hay Cha ruột vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng và tính cực hơn trong việc hình thành nhân cách một người con. Điều nầy không ai có thể phủ nhận. Nhưng nếu nhìn việc hình thành nhân cách Đức Giêsu và vai trò của Thánh Giuse theo cách nhìn ấy, thì thật là một cái nhìn nhầm lẫn đáng tiếc, do một não trạng phàm tục hẹp hòi, thiếu sót những chiều kích thiêng thánh. Đọc lại gia phả Đức Giêsu (Mt 1,1-17), để biết Giuse là con của Yacob, hậu duệ của dòng dõi Abraham, Davit…trong hàng ngũ Đại Tộc Dân Thiên Chúa “tuyển chọn”. Chính Giuse lại được “tuyển chọn” trong hàng ngũ “dân được tuyển chọn” ấy để làm, Thánh sử Matthêu xác nhận: “chồng của Maria, bởi bà, thì Đức Giêsu, gọi là Kitô, được sinh ra” (Mt 1, 16).

Đối với người Do Thái, khi đã đính hôn, đôi nam nữ được coi như vợ chồng trước pháp luật. Nhưng việc “làm Cha” trẻ Giêsu lại là một việc hoàn toàn khác, nếu không nói là một mầu nhiệm của Thiên Chúa, vì “việc-vợ-chồng” là việc mà Giuse, người công chính chưa hề nghĩ đến. Do cái suy nghĩ rất phàm tục, rất xác thịt của con người rằng: hễ là vợ chồng thì ắt phải có việc-vợ-chồng, hoặc đôi khi còn nghĩ như thời nay: ‘việc-vợ-chồng trước khi là vợ chồng’, nên xảy ra là “Giuse định tâm bỏ Maria cách kín đáo”, khi chưa hiểu tại sao mình có thể “làm Cha” theo cách không tự nhiên ấy (Mt 1,19). Trước đó, cả Maria cũng hoảng hốt: “việc ấy xảy đến thế nào được, vì tôi không hề ‘biết’ đến người nam?” (Lc 1,34). Câu nói của cô Maria và trăn trở của Giuse làm thành một chứng minh cho sự Tinh Tuyền không chỉ của hai người, mà đặc biệt, còn là sự Tinh Tuyền của Con Thiên Chúa Làm Người. Cô Maria được Thiên Chúa dùng Lời Ngài giải thích, và cô đã chấp nhận. Giuse cũng được Lời Thiên Chúa giải thích, và Ngài đã chấp nhận. Cả hai sự chấp nhận đều đồng thuận với ý định của Thiên Chúa làm nên một Mầu nhiệm Nhập thể cao cả, mà trong đó, vai trò của Thánh Giuse là trung gian mối tương quan cá nhân của Đức Giêsu và Thiên Chúa Cha của Ngài trên trời. Như thế, Thánh Giuse, một con người được tuyển chọn để “làm Cha” của Chúa-Giêsu-Con-Người, để Chúa Giêsu-Thiên-Chúa-Thật trong Chúa-Giêsu-con-người ấy thực hiện ý định cứu chuộc mà Thiên Chúa Cha đã hứa. Điều đó được minh chứng khi Thánh Giuse được ủy quyền “Đặt Tên” cho con trẻ là Giêsu –nghĩa là Giavê Cứu Thoát (Mt 1, 21). Việc đặt tên luôn là việc tối quan trọng của “người Cha”. Thế thì việc hình thành nhân cách cứu thế của Chúa Giêsu, lại không có việc dự phần vào Thánh Ý của thánh Giuse đó sao? Từ việc ấy, cho thấy được vai trò quan trọng không thể thiếu của Thánh Giuse trong công cuộc cứu chuộc.

Hơn thế nữa, cả một thời thơ ấu của Chúa Giêsu, Thánh Giuse đã âm thầm tuân thủ những chỉ thị của Cha trên trời, để chu toàn nghĩa vụ làm cha dưới đất đối với người con Con Người-Thiên Chúa: đưa vợ đi Bêlem để sinh con, đưa vợ con trốn sang Ai cập, đưa vợ con về lập cư tại Nagiaret, làm thợ mộc nuôi sống vợ con qua ngày…để cuối cùng nhận được lời mĩa mai, xúc phạm của thiên hạ :” Ông nầy không phải là con Ông Giuse, bác thợ mộc đó sao?” (Lc 4, 22b).

Suy nghĩ đến đây, tôi không muốn gọi Thánh Giuse là “Cha Nuôi” của Chúa Giêsu theo nghĩa phàm trần nữa, mà tôi muốn hiểu là Thánh Giuse đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm “Cha đẻ” của Chúa Giêsu. Vai trò Cha đẻ ấy do chính Thiên Chúa Cha ban cho, vì Thánh Giuse đã đóng vai trò Người Cha thay cho Thiên Chúa Cha và Người Cha của một người Cha trần thế.

Hãy đến cùng Thánh Giuse thần thế trên trời

Thiên Chúa là Đấng Công Bình. Nếu Thánh Giuse đã làm thỏa mãn các yêu cầu của Thiên Chúa, thì thiết nghĩ, Thiên Chúa không ngần ngại gì mà không làm thỏa mãn những yêu cầu của Thánh Giuse, nhất là những yêu cầu cho Vinh danh Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Con của Ngài. Tôi không biện chứng cho câu nói, câu kinh “ Lạy Cha Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng:”Trên trời, Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”….nhưng điều xác tín nầy, đã thành hiện thực đối với nhiều người Công giáo Việt nam.

Tôi còn nhớ, năm 1990, nhà thờ Giáo Xứ Hiệp Đức tôi mái tôn, vách ván, cột cây rừng đã đổ nát, được phép xây dựng lại, trong khi giáo dân thật nghèo, đến nỗi không có cái ăn cái mặc… Cha sở thời bấy giờ, Linh mục Phanxicô Lê Quang Diễn, mới đi cải tạo về, không biết xoay xở cách nào để làm nhà thờ. Cha con chúng tôi làm một chuyến kính khấn Thánh Giuse tại Đền Thánh Giuse, gần Ngã Tư Bảy Hiền, Quận Tân Bình, Sài gòn. Sau ngày ấy, đêm nào giáo dân cũng đọc kinh “Khấn Ông Thánh Giuse”” tại nhà thờ, tại các gia đình…Và Thánh Giuse đã ban cho chúng tôi thực hiện công trình nhà thờ- không phải Ngài ban cho có nhiều tiền, nhưng mọi người mọi nhà đều góp công xây dựng để hoàn thành được Ngôi Thánh Đường thật kiên cố với giá thành rất khiêm tốn: 240 triệu đồng Việt Nam…

Giáo dân các Giáo phận, đặc biệt là Nha Trang, Qui Nhơn, Đà Nẵng vẫn thường tự tổ chức những đoàn hành hương kính khấn Thánh Giuse tại Đền Thánh Giuse Sai gòn, và họ đã ra về với niềm tin tưởng Thánh Giuse cầu bầu hiệu quả. Người nầy mách miệng với người kia về những ơn lạ nhờ Thánh Giuse cầu bầu, con số người tôn kính, tin tưởng, yêu mến và đến cùng Thánh Giuse mỗi ngày một đông hơn.
Những người Công Giáo Việt Nam đang định cư ở Mỹ, ở Canada… vẫn giữ vững lòng sùng kính Thánh Giuse như khi còn ở Việt Nam, không chỉ người già, mà cả người trẻ nữa, khi nghĩ đến gia đình, là phải nhớ đến Thánh Giuse. Cô Cecile, đang định cư ở Houston, Texas, Mỹ, vẫn thường gọi về nhà “ Mẹ ơi, nhớ viếng đền thánh Giuse giùm con, và đọc kinh khấn thánh Giuse hằng ngày nhé Mẹ. Con không biết cách nào hơn. Chỉ xin Thánh Giuse lo liệu cho Gia đình mình”

Các gia đình công giáo, đặc biệt là các gia trưởng, đang sốt sắng hoặc đọc kinh tại các gia đình trong Tháng Thánh Giuse, hoặc kinh “Khấn Thánh Giuse” khi có việc ngặt nghèo riêng của gia đình, hoặc đọc kinh Thánh Giuse nầy:

“ Chúng con thân lạy Thánh Giuse, chúng con lâm cơn gian nan chạy đến cùng Người, và hết lòng nài xin Người phù hộ chúng con, như chúng con đã kêu xin Bạn rất thánh Người bàu chữa. Chúng con thiết khẩn nguyện cầu, vì đức thương yêu đã kết buộc Người cùng Đức Nữ Đồng Trinh, là Mẹ Đức Chúa Trời, chẳng hề mắc tội tổ tông. Lại vì tình Cha yêu con, đã bảo dưỡng Đức Chúa Giêsu Hài Đồng, xin thương xem phù hộ chúng con, là phần cơ nghiệp Đức Chúa Giêsu Ki Tô đã lấy máu mình mà sắm, cùng xin lấy công ơn phép tắc mà phù trợ chúng con mọi bề túng ngặt.

Lạy Đấng gìn giữ Thánh Mẫu, Thánh Tử rất cẩn thận, hãy phù hộ con cái Đức Chúa Giêsu Kitô đã chọn. Lạy Cha rất yêu mên, hãy khử trừ mọi tật mê lầm hư hốt ra khỏi lòng chúng con. Lạy Đấng bảo hộ chúng con rất mạnh mẽ bởi trời, xin xuống tiếp giúp chúng con giao chiến cùng quỉ thần u ám dưới đất. Lại như xưa đã cứu Đức Chúa Giêsu Hài Đồng cho khỏi cơn rất nguy hiểm mà được sống thế nào, thì rày cũng xin cứu chữa Hội Thánh Chúa cho khỏi chước kẻ thù, cùng mọi sự khốn khó như vậy, và hằng phù hộ chúng con, thảy đặng theo đòi gương phước đức Người, cùng cậy nhờ công ơn Người giúp đỡ, sanh thuận tử an; hầu được hưởng phước trên nước Thiên đàng đời đời chẳng cùng. A men (Sách mục lục GP Qui Nhơn, trang 112)

Ai cũng có một gia đình, và gia đình nào cũng có những khó khăn riêng về đời sống Đức Tin, đời sống kinh tế…nhất là không có gia đình nào thoát khỏi cảnh bệnh tật, đau yếu, sinh tử… Hãy đến cùng Thánh Giuse – người Cha âm thầm mà vĩ đại, người Cha đã đi qua và hiểu thấu mọi tình cảnh cuộc đời, và là Người Cha Đầy Uy Tín Trước Mặt Thiên Chúa. Ngài sẽ xin Thiên Chúa đáp ứng những yêu cầu chính đáng của chúng ta-“phần cơ nghiệp mà Đức Giêsu Kitô, con của Ngài, đã lấy máu mình mà sắm”
Lạy Chúa, xin cho nhiều người tìm đến cùng Thánh Giuse, để qua sự trợ giúp của Ngài, trần gian có thêm những công trình cho vinh danh Thiên Chúa.

Lạy Thánh Giuse, xin cầu cho chúng con. Xin cầu cho các Gia đình chúng con. A men.
pmcaohuyhoang