Hình Ảnh Giỗ Nội 2007

Giỗ Nội Lần Thứ V tại Từ Đường TGM Nha Trang

{gallery}GioNoi2007{/gallery}