Huy Hiệu Lâm Bích

LamBich
LamBich

Trong phụng vụ, áo lễ màu xanh dùng trong các lễ vui mừng trang trọng, còn màu tím dành cho lễ tang. Cảm hứng từ đó, trên huy hiệu có đường kính 2 phân rưỡi này, cây Thánh Giá màu xanh tươi tắn, vui mừng hy vọng, còn hai chữ LB màu tím hoa sim tình cảm buồn bã. Cả hai biểu tượng của huy hiệu nói lên sự đằm thắm của tình nghĩa LB, cả khi vui lẫn khi buồn AE LB đều đến chia sẻ với nhau trong niềm hy vọng.
 
Ngoài ra, cây Thánh Giá màu xanh còn nhắc tới gốc tích của LB từ Mẹ Nha Trang bao la biển bạc. Riêng chữ L lớn hơn chữ B, ôm lấy chữ B, là vì Rừng ( Lâm ) vàng trải khắp năm châu bốn bể, giang tay ôm gọn vào trong lòng những viên ngọc ( Bích ) quý giá, tựa như  những AE LB ( Bích ) dù ở muôn phương vẫn luôn luôn  hướng lòng mình vể với cội nguồn Gia Đình ( Lâm )… Theo mẫu thiết kế nguyên thủy, hai chữ LB còn viền màu đỏ, có nghĩa AE thân thiết nhau như chung một huyết thống, nhưng nay sửa thành viền vàng cũng hay hay, cũng mang ý nghĩa, rằng mối tình LB đậm đà vững vàng mãi với thời gian và không gian !  

Đỗ Bắc Du