Lời Nguyện Cầu Tạ Ơn Gia Đình

Lời Nguyện Cầu Tạ Ơn Gia Đình
thanksgiving

Lạy Thiên Chúa vô cùng cao qúy,
Chúng con cuối đầu, xin nguyện cảm tạ, tri ân
Vì tất cả mọi phương cách mà Ngài đã chúc phúc xuống trên cuộc đời của chúng con
và vì sự chăm sóc yêu thương của Ngài
Chúng con cảm tạ Ngài vì những bàn tay
đã chuẩn bị cho chúng con qua bữa ăn đặc biệt này
Và chúng con cũng cầu khẩn Ngài hãy chúc phúc cho tất cả những ai
đang phải thiếu ăn, đói khát.
Chúng con xin cảm tạ công cuộc Cứu Chuộc của Ngài,
và những lời Thánh của Ngài
Và xin hãy cho chúng con biết tìm cách lan truyền
Tình Yêu thương của Ngài đến cho những ai chưa bao giờ biết và nghe đến Ngài.
Chúng con thành kính cảm tạ Ngài vì sự tự do
vì tất cả những giáo xứ gần chúng con
Để chúng con có thể đến để ca tụng Thánh Danh Ngài
và tôn thờ Ngài không một chút sợ hãi.
Nhưng ôi, hỡi Thiên Chúa, trái tim của chúng con vẫn còn sầu nảo mãi luôn
vì những người anh em của chúng con không có được sự tự do,
phải gánh chịu sự áp bức, tra tấn
vì niềm tin Kitô Giáo của họ
Chúng con nguyện cầu Ngài xin hãy thêm sức mạnh
và lòng can đảm cho những người anh em đó trong việc họ gánh lấy khổ giá
và xin Ngài hãy cho họ biết rằng đại gia đình của Ngài
luôn nhớ đến họ trong lời cầu nguyện.
Chúng con cũng xin tri ân Ngài vì những đội quân anh dũng
đã chiến đấu vì sự tự do của chúng con
vì sự hiểm nguy hằng ngày mà họ phải diện đối
để gìn giữ cho giang sơn được tự do.
Xin Ngài hãy thứ tha mọi tội lỗi của chúng con,
và gìn giữ chúng con được mãi gần nhau luôn,
và xin Ngài hãy chúc phúc của ăn mà Ngài đã ban xuống cho chúng con
vì Danh Chúa Giêsu Kitô, chúng con nguyện cầu.

Amen.