Lời Trân Tình

LỜI TRẦN TÌNH

Gió hỡi gió,gió bay về muôn hướng
Cho hồn ta lồng lộng giữa khung trời
Cho ta say cuộc sống đẹp tuyệt vời
Giữa hoa lá giữa muôn vàn hương sắc
Dầu cho ai xẻ chia thành muôn mặt
Cứ âm thầm và ý chí trung kiên
Có đấu tranh có cương quyết vững bền
Mới thắng vượt những chặng đường gian khổ …