Mục Lục

Phần Một: Tri Ân

 

 1. Kể Chuyện Nội – Nhiều Người
 2. ĐHY Fx NVT, Một Vị Thánh – Trần Anh Thư
 3. Đức Cố HY Fx. NVT luôn luôn Nhìn Xa Trông Rộng – Đăng Ngôn
 4. Ông Nội vẫn sống với tôi – Trung Chính
 5. Mở mắt thấy ĐHV – Đỗ Bắc Du
 6. Tự Tình – Ama Nguyễn Văn Thành
 7. Chân dung một người Cha – Nguyễn Hòang Nam
 8. Bố và AE Cam Ranh – Trần Văn Hoa
 9. Thư gửi Bố – Nguyễn Kim Báu
 10. Mừng gặp lại Bố – Nguyễn Kim Báu
 11. Bố Tôi – Mai Lên
 12. Má của những đứa con Ba Lém – Nguyễn Tâm
 13. Má Tôi – Mai Lên
 14. 40 năm LB nhớ về một người thầy – Đoàn Trung Chính

 

Phần Hai: Nhìn Lại

 

 1. Hồi Tưởng – Tương Giao
 2. Chủng Viện Truyền Giáo Lâm Bích – Trần Văn Hoa
 3. 20, 40 & 60 – BomBo
 4. Tìm về LB 40 năm – Mai Lên
 5. Những ngày ngắn ngủi ở Sao Biển – Nguyễn Văn Phương
 6. Nhớ về TT Tấn Tài – Đặng Duy Lành
 7. Hồi ức về TT Phước Đức – Phạm Văn Tới
 8. TT Hòa Yên – một LB thu nhỏ – Nguyễn Văn Phương
 9. Nhật ký các chú lính chì – Đào Văn Hoàng
 10. Đã từng có một ban nhạc Labika – Nguyễn Văn Phương
 11. Tâm tình đi gieo – Thầy làm ruộng… Bùi Thí Sanh
 12. Lâm Bích còm mãi yêu nhau – Cao Huy Hòang
 13. Lâm Bích 40 Năm: Những chuyện buồn vui – Mai Lên
 14. Con Chiên Lac đã có mái ấm – Đặng Anh Thạch
 15. 1975… Nhớ Anh Nguyễn Quang Phú – Minh Thượng
 16. Nhớ Lần Gặp Cuối Người Bạn Cùng Lớp – Thư
 17. Vĩnh Biệt Người Anh Em Cùng Lớp – Trần Văn Hoa
 18. Thắp Nén Nhang – Đặng Anh Thạch
 19. Những Mẫu Chuyện Nhỏ – Nguyễn Tâm
 20. Để Tưởng Nhớ – Cầu Nguyện Và Tạ Ơn

Phần Ba: Hi Vọng

 1. Tự Quản -Mà Liên Kết – Bố Già
 2. Suy Tư ngày HM LB 40 – Hồ Văn Thiện
 3. Chia sẻ – Nguyễn Huy Thăng
 4. Nói với người sắp đi xa – Nguyễn Huy Thăng
 5. Làm sao ? – Lm Nguyễn Văn Hạnh
 6. Hiểu Đời – Nguyễn Văn Hạnh sưu tầm
 7. Lâm Bích Truyền Kỳ – Nguyễn Văn Phương
 8. Chùm Chuyên Ngắn – Do Chính Má Thứ Kể – BB ghi
 9. 60 Năm Cuộc Đời – Nguyễn Kim Báu
 10. Lục Bát Chủ Nhật – Nguyễn Kim Báu
 11. Di Sản – Cao Huy Hoàng
 12. Rác – Cao Huy Hoàng
 13. Thanh Kiếm của người yêu – Cao Huy Hoàng
 14. Đêm Liên Sơn – Cao Huy Hoàng
 15. Đồng Hộ niếm vui mới – Cao Huy Hoàng
 16. U 60 – Nguyễn Văn Phương
 17. “Đâu có tình bác ái….” – Trần Đình Liệu
 18. Vườn Ươm Lâm Bích – Lm. Nguyễn Kim Anh
 19. Một Để Tâm Tư: Để Yêu Mến Nội – Lm Trần Kim Thiện
 20. Lời Cảm Tạ – Phêrô Nguyễn Hoàng Huyên
 21. Lâm Bích Ca