Một Con Ngựa Đau

– Có chuyện gì mới không vậy ? Vì tuần rồi bận đi xa, nên hổng biết chuyện nhà ra sao rồi ? …
 
–  Vụ anh Nguyễn Bảo Trị cấp cứu vào bệnh viện Nha Trang đã nghe chưa  ?  Ảnh bị đau gan từ lâu lắm rồi. Cứ tưởng ảnh khỏe rồi ! Ai ngờ…
 
– Thế còn AE có chia sẻ gì không ?
 
– Có chứ ! Anh Trần Văn Hoa CR thông báo, anh Mai Lên tiếp lời.  Gia Đình liền  túm tụm lại thăm hỏi. Ông Trùm gửi ngay một chai ! Bố và  Má Thứ cũng  thương giúp đỡ nữa, các AE ở xa cũng phone đến thăm hỏi, làm Bảo Trị cảm động, không hiểu làm sao bỗng chốc  được quan tâm đến  thế !.
 
– Chẳng biết ảnh còn cầm cự được bao lâu? Nhưng cũng phải công nhận ảnh ổn định một thời gian khá dài. Anh Nguyễn Thiêt khi còn chưa đi Mỹ, đã thường xuyên giúp đỡ anh Bảo Trị chữa chạy. Cầu xin ảnh lại chóng qua được.
 
_ Nghe Minh Thương nói là ảnh phải  bán hết nhà cửa để trị bệnh?
 
– Thế mà có khỏi được đâu. Giá AE quan tâm ảnh không kém Trần Công Trường thì cũng đỡ. Ngay trên LBnet, mục "Cầu cho anh TRẦN CÔNG TRƯỜNG  đang đau gan " http://lambich.net/forum/viewtopic.php?t=380
Đã có tới 2473 lượt người vào xem 18 bài liên quan. Như thề được khoảng trên 137 khách đến chia sẻ…
 
– Còn mục "Cầu cho anh Nguyễn Bảo Trị đang đau gan" thế nào rồi ?
 
– Mới có 7 bài đăng lên với 49 lượt người coi. Vậy là chỉ có khoảng 7 khách quan tâm. Giá mà …
 
-Giá mà sao ? Stop !
 
-Ơ hay ! Cái  ông này nói chuyện tréo ngoe không ! Kỳ quá trời ! Người ta nói : Giá mà cháu gái của Bảo Trị lớn hơn để chịu đựng cú sốc này!