Đường Hy Vọng > Siêu Nhiên

Sống siêu nhiên, Sống thánh ý Chúa trăm phần trăm.

102. Mọi người khen con mà Chúa chê con, khốn cho con. Mọi người nhục mạ con, vu cáo, ghê gớm con, nhưng Chúa khen con, thì hạnh phúc cho con vì nước Thiên đàng là của con.

103. Mọi người khen con mà Chúa chê con, được ích gì? Mọi người nhạo cười con, mà Chúa khen con, hạnh phúc cho con. Khi dân chúng kể: "Xin tha Baraba!" Baraba vẫn là kẻ trộm. Khi dân chúng la lối: "hãy đóng đinh nó!" Chúa Giêsu vẫn là con Thiên Chúa vô tội.

104. Trước những vô ơn phản boi, vu cáo, đau đớn nhất là những ác ý phi lý, do những nhân vật không thể ngờ được. Phản ứng của con là:

  • Tha thứ, thật lòng.
  • Kể cả xin họ tha thứ nếu họ không bằng lòng con.
  • Yêu thương cầu nguyện cho họ thức tỉnh.
  • Càng khỏi dựa vào sự an ủi thế gian.

105. Hãy vui mừng vì con thành công và hãy cám ơn Chúa vì có người khác thành công hơn con.

106. Sự điên dại trước mắt loài người là sự khôn ngoan trước mặt Chúa.

107. Thánh giá là sự dại dột đối với người Do Thái, là sự vấp phạm đối với người Hy lạp. Nhưng phần chúng ta, chúng ta phải hãnh diện vì thánh giá Chúa.

108. Ở trong nhà thờ suốt ngày cũng chưa hẳn là nhân đức, nếu còn bắt lý lẽ, nếu còn phản ứng theo khôn ngoan thế gian, còn tự ái… Gioan và Giacôbê ở với Chúa luôn, nhưng Ngài phải hỏi: "Chúng con có tinh thần của ai?"

109. Đừng nói tôi làm theo lương tâm. Còn lương tâm không để theo?

110. Khó nghèo, vâng phục, hãm mình, nhịn nhục, bác ái, tha thứ, khiêm tốn đều là dại trước mặt người đời, nhưng cao trọng trước mặt Chúa. Thế gian cho là xui, Chúa cho là phúc thật.

111. Hãy nhìn mọi sự với con mắt của Thiên Chúa, con sẽ thấy giá trị khác, kích thước khác.

112. Trong tất cả vận động, đấu tranh, con hãy phân tích ra: có mấy phần trăm của Chúa? Mấy phần trăm của tự ái? của vụ lợi? của ý riêng? – Sợ phần Chúa không còn là bao nhiêu!

113. Phaolô trồng, Apollô tưới, Thiên Chúa cho kết quả.

114. Nếu không có sự phục sinh thì người Công Giáo là hạng vô phúc nhất trần gian…

115. Trong lúc con tuyên bố: "Vì Chúa, vì Hội thánh" con hãy thinh lặng trước mặt Chúa và hỏi Chúa thành thật: "Chúa thấy con hành động hoàn toàn vì Chúa không? Hay Chúa là lý do thứ yếu, còn lý do khác mạnh hơn, con không tiện nói."

116. Tại sao tận hiến cho Chúa mà con so sánh mình với người đời, phàn nàn vì thua sút điều này, điều nọ. Con tiếc vì làm tôi Chúa thiệt thòi sao?

117. "Thưa Thày, chúng con thấy Satan từ trời sa xuống như sấm sét." "Chúng con hãy vui mừng vì tên chúng con được ghi trên trời", hơn là mừng vì làm phép lạ.