NGHĨA VỤ CHỐNG TÀU !

NGHĨA VỤ CHỐNG TÀU !

1

Ba thanh nien đi NVQS đến chào tôi :

– Thưa thầy ngày mai chúng em đi nghĩa vụ…

– Chào các em…

– Không đi nghĩa vụ quân sự có tội không thầy ? Em thấy sang Campuchia chết uổng mạng !

– Trốn nghĩa vụ chống Tàu thì có tội…Còn sang Campuchia không biết ra sao ? Đánh Campuchia là tự vệ hay xâm lược ?

– Em sẽ “nhảy”

– Em chưa biết…

2

Hai ngày sau, một đứa về.

– Chào thầy ! Ra Phan thiết em nhảy…Chầu lượt xong vào Ba tô trồng tiêu…

Bốn ngày sau, đứa nói em chưa biết cũng về.

– Tới Diêu Trì, em nhảy..

Còn đứa em họ tôi viết cho tôi bức thư dài bằng viết chì. Nó đã đi sâu vào Campuchia, thuộc trung đoàn công binh, chuyên gài mìn bẩy bằng cách ngã cây một nửa, không cho chết và cài mìn vào…

3

Bây giờ chúng đã có vợ con. Đứa con đầu có lẽ đã có chồng. Cám ơn trời !

Lm Nguyễn Kim Anh