Ngợi Ca Thượng Đế

Vinam

Xin chân thành ghi ân các vị ân nhân, thân nhân.

Xin cám ơn gia đình Lâm Bích – cám ơn anh chị em, bạn hữu đã cộng tác và giúp đỡ để CD "Ngợi Ca Thượng Đế" được hoàn thành.

Vinam

 

Rose

 

  Bài Hát listenMP3
1 Lời Giới Thiệu – Vinam
Nghe
2 Con Đi Tìm – Uyên Phương – Ngọc Dũng Nghe
3 Khi Chúa Nhìn Con – Ban Hợp Xướng Trùng Dương Nghe
4 Hạnh Phúc Của Con – Thu Trang Nghe
5 Ngợi Ca Thượng Đế – Thu Trang – Quốc Triều Nghe
6 Ngất Ngây Tình Chúa- Uyên Phương Nghe
7 Hãy Sống Khoan Dung – Thu Trang – Quốc Triều Nghe
8 Chốn Hy Vọng Của Ta – Thu Trang – Quốc Triều Nghe
9 Tiếng Hát Trong Thần Linh – Ngọc Dũng Nghe
10 Tiếng Hát Từ Đồng Xanh – Thu Trang – Quốc Triều Nghe
11 Tình Mẹ Thiết Tha – Ban Hợp Xướng Trùng Dương Nghe
12 Vinh Hoà Tạ Ơn – Uyên Phương – Ngọc Dũng Nghe
13 Cảm Tạ Tình Ngài – Uyên Phương – Ngọc Dũng Nghe
14 Mẹ Của Chúng Con – Uyên Phương – Ngọc Dũng Nghe
15 Đôi Lời Tri Ân – Vinam Nghe