Nhạc phụ của anh Phạm Xuân Hải đã qua đời

Gia Đình Lâm Bích Sai Gòn Kính Báo:

CU GIUSE TRAN VIET RUYEN . NHAC PHU CUA ANH PHAM XUAN HAI DA TU TRAN LUC 3hOO NGAY 23-7-2007 TAI TAN SA CHAU . HUONG THO 79 TUO INH XIN GIA DINH DANG LOI CAU NGUYEN CHO LINH HON GIUSE SOM VE HUONG NHAN THANH CHUA .
CON

DUC THINH.