Những Tờ Lịch Đẹp

Cuối năm đi sắm Tết chọn được Bloc lịch đẹp, giấy dày, in láng bóng nhiều màu. Đem về treo ở phòng giáo lý. Ít lần ra lớp, tờ lịch vẫn y nguyên, thỉnh thoảng mới được xé một tờ. Rồi không ai xé nữa.

– Lớp giáo lý gì mà lười thế ! Tờ lịch mỗi ngày cũng không muốn xé !

Bực quá, mình đem vào nhà xứ treo, xé các tờ lịch cho đúng ngày. Trời ơi ! Gíây dai quá xé thật khó !

Bloc lịch dày đẹp nhưng xé khó quá !

Xanh xanh đỏ đỏ
Cho nhỏ nó chơi !

Một thứ "lộng kiếng" phải đem " liệng cống" ?
(Mt 3, 8 ) !

" Hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng thống hối" (Mt 3, 8 )