Răng Nanh Cha Không Dài Hơn Răng Nanh Con!

1.

– Thưa cha, con sắp lấy vợ Hàm Nhơn nhưng ông già vợ không muốn cho nó theo đạo. Làm sao bây giờ cha ?

– Hàm Nhơn, chỗ nào ?

– Dạ gần Lò Heo.

– Xóm Lò Heo cho đất khi giáo xứ làm đường qua họ Phaolô . Tại sao không cho theo đạo ?

– Ông bảo con sang Hàm nhơn ở. Ông cho đất đai nhà cửa.Ông ngại xóm đạo quá !

– Con có nghề thợ xây bảo đảm được kinh tế gia đình ! Anh em con còn đám đất trước trường dân tộc.

– Ổng bảo ông không quen ai ở Xóm đạo chưa bao giờ vào nhà thờ, ông không đến nhà thờ đâu !

– Con gọi cha là “cha “ phải không ?

– Dạ.

– Cha mẹ sinh ra con đã mất .Cha là cha tinh thần lo việc gia đình cho con …

– Dạ.

– Bây giờ cha và cha vợ tương lai của con phải gặp nhau.

– Ổng nói nhất định ông không sang nhà thờ, quyết liệt !

– Nếu ổng không qua thì thôi. Còn con bồ của con, con có kêu nó qua cho cha gặp được không ?

– Dạ,… không biết !

– Nếu con gọi cha là cha , vợ con cũng vậy mà con không có khả năng kêu con bồ con gặp cha thì con có phải là đàn ông con trai nữa không … có xấu hổ lắm không ?

– Dạ, dạ…….

2

Ngày mai nó dẫn con bé gặp tôi. Con bé bình thường Sau khi nói chuyện cởi mở, tôi hỏi con bé :

– Con thấy răng nanh cha có dầi hơn rănng nanh con không ? Ba con sợ không dám sang gặp cha, con nói với ba con răng nanh của cha cũng không dài hơn răng nanh con. Nhà thờ đâu có gì gớm ghê Nhà thờ phát quà phát vở cho học sinh nghèo, phát gạo cho ngừoi đói, thuê thầy dạy bổ túc cho học sinh …Con nói với ba nếu ba không sang thì ông cha sẽ sang nhà gặp ba để tính chuyện gia đình của hai con !

– Dạ con sẽ nói với ba con —con bé cười khi tôi bảo răng nanh tôi không dài hơn răng nanh nó.

“ Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá ” (Lc 5,5)

Rev. Nguyễn Kim Anh