Sự Đời Hay Sự Đạo?

1

Lúc ấy Tư đang làm thầy thường hay ghé thăm cha già để chuyện trò, học hỏi.

2

Khi làm linh mục trẻ càng hay thăm viếng để học cách giải quyết công việc mục vụ.

3

Bây giờ đã thành cha sở và nhất là sau khi có xe hơi sang trọng dân chúng nói không thấy cha Tư thăm cha già nữa mà thường chạy xe đến thăm các Xơ. Có lúc ở lại khuya mới về.

Người ta bảo ông nhiều tiền rồi. Ông cần thêm tình thôi ! Không biết tiếng đồn có đúng không, hay vì cái ác khẩu của thiên hạ nghe mà làm gì ?

" Cái là quan trọng hơn cái có !"

Lm Nguyễn Kim Anh