Tâm Sự Dâng Hài Nhi

TÂM SỰ  DÂNG HÀI NHI

Thương quá!
Hài Nhi Thánh Giêsu ơi!
Tuyết rơi!
Lạnh lắm kiếp con người.
Tiếc quá!
Triệu hài nhi chưa khóc
Vội câm
Trong thùng rác tanh hôi

Đẹp quá!
Hài Nhi Thánh Giêsu ơi
Sao rơi,
Sáng rực cả bầu trời
Tiếc quá!
Triệu nụ mầm mới nhú
Vội tàn
Trong ngõ tối đơn côi

Hay quá!
Hài Nhi Thánh Giêsu ơi
Vinh danh
Thiên Chúa trên các tầng trời
Tiếc nữa
Triệu bé thơ chưa giáng sinh đã chết
Mà tiếng nhạc lạc hoan
Còn vang rộn cả trần đời

Thêm một mùa giáng thế
Hài Nhi Thánh Giêsu ơi
Có nghe thấy
Cát lòa xòa bay trong hơi rét
Giun dế vẫn muôn trùng
Hợp khúc hát vinh danh
Tiếng hát loài người hình như ít lại
Có chăng còn mấy kẻ xem tranh

Trước hang đá xin dâng niềm khắc khoải
Xin Giáng Sinh vào tận cỏi nhân tâm
Ngài Cứu Thế cứu cả và nhân thế
Cứu trần gian cứu em bé sơ sinh

pmcaohuyhoang.giángsinh2006