Tâm Tình Cùng Mẹ

TÂM TÌNH CÙNG MẸ

Mẹ ơi con biết tháng Mẹ đã về,
Đổ xuống tràn trề muôn vàn ơn lạ
Đây là tất cả ơn thánh Mẹ ban,
Xuống cho trần gian ngập tràn tội lỗi,
Lời Mẹ kêu gọi hơn 80 năm,
Thánh lệnh Mẹ ban,thế gian còn nhớ
Nhưng vì không giữ,không cứ không nghe,
Loài người u mê trăm bề đau khổ
Đoàn con bé nhỏ chạy đến ngai toà,
Xin Mẹ thứ tha cho muôn vàn lỗi
Chúng con không nói Mẹ cũng biết rồi
Có biết bao người không còn tin CHÚA
Xin Mẹ nâng đỡ hồn xác chúng con
Một lòng sắt son, tin yêu thờ CHÚA
Và luôn ghi nhớ cải thiện cuộc đời
Sống xứng là người,là người có đạo.
Xin Mẹ chỉ bảo,nâng đỡ chúng con
Để nhớ luôn luôn siêng năng lần chuỗi
Đọc kinh sớm tối có chuỗi mân côi
Kết thành khúc nôi dâng lên cho Mẹ
Đặc biệt còn để sùng kính Mẫu Tâm
Lòng Mẹ chí nhân muôn phần đau khổ
Vì cơn thịnh nộ của CHÚA đã gần
Loài người phải cần đền bồi phạt tạ

***

Đó là tất cả ước muốn chúng con
Cầu Mẹ ban ơn chúng con tuân giữ
Quỷ Ma hung dữ,xác thịt nặng nề
Chúng con ê chề trong vòng tội lỗi
Bao lần sửa đổi rồi lại ngã sa,
Mẹ ôi thật là vô phương cứu chữa
Xin Me nâng đỡ ủ ấp chúng con
Trọn vẹn xác hồn phó trao cho Mẹ
Tháng Mân côi 2006