THƠ GỞI LINH MỤC VÀ TU SĨ GIA ĐÌNH LÂM BÍCH

(04-09-2009)

Anh em thân mến,

Sắp tới đây, gia đình Lâm Bích chúng ta cùng “vui mừng và hi vọng” tham dự biến cố trọng đại: Ngày 10-09-2009, Thầy Antôn Nguyễn Bảo Chi Quốc được Chúa gọi lãnh nhận thiên chức Linh Mục. Thầy Antôn Chi Quốc là con trưởng của anh chị Nguyễn Huy Thăng-Chi, hiện sinh sống tại Giáo xứ Cây Vông, Giáo phận Nha Trang.

Ngoài các nghĩa tử của chúng ta đã là linh mục hoặc tu sĩ (mà Cha Nguyễn Kim Anh, đặc trách Vườn Ươm Lâm Bích, đang cố gắng quy tụ để tạo “sân chơi” cho thế hệ này gọi là F1), Thầy Antôn Chi Quốc là con máu mủ của anh chị thuộc Gia Đình Lâm Bích chúng ta. Và là người tiên khởi thụ phong Linh Mục. Đặc biệt cá nhân tôi và một số anh em, sau khi thăm viếng gia đình Thầy Chi Quốc, cảm nhận ra đây là dấu chỉ có ơn phù trợ cách riêng của Nội.

Sau Thánh Lễ Mở Tay tại Gx. Cây Vông, Tân Linh Mục sẽ cùng với Gia Đình về Tổ Đường ở Tòa Giám Mục Nha Trang để trình diện Nội. Nhân dịp có nhiều anh chị em quần tụ về Nha Trang, Gia Đình chúng ta cùng làm giỗ cho Nội, mặc dầu Ngày Giỗ chính thức chỉ còn cách đó không đầy một tuần.

Không phải Thầy Chi Quốc quan trọng hơn con cái anh em trong Gia Đình Lâm Bích chúng ta. Cũng không phải Thầy Chi Quốc được vinh dự hơn là những con cái chúng ta đã là linh mục hoặc tu sĩ. Lại càng không phải Bí Tích Truyền Chức Thánh có đẳng cấp hơn Bí Tích Hôn Phối, vì nếu không có cha có mẹ làm sao có người đi tu. Nhưng là vì thiên chức Linh Mục được Chúa thiết lập cách đặc biệt cho đời sống dân Chúa và cho Giáo Hội của Người. Là người Linh Mục đầu tiên chính thống thuộc Thế Hệ F1, Antôn Nguyễn Bảo Chi Quốc là dấu chỉ hi vọng vừa khích lệ vừa đáp ứng mối quan tâm của Gia Đình Lâm Bích có nhiều anh em quảng đại dẫn dắt nhiều con cháu chúng ta sống đời tận hiến cho Chúa.

Chính vì thế, là một người trong anh em thuộc gia đình Lâm Bích, tôi rất hi vọng anh em Linh Mục và Tu Sĩ của Lâm Bích, mỗi người tùy hoàn cảnh cho phép, hiệp thông và vui mừng chia sẻ tích cực với Gia Đình Lâm Bích chúng ta qua biến cố hồng phúc này.

Một cách cụ thể, và đây là chủ đích thực tiễn của lá thơ này gởi riêng tới anh em, tôi đã chia sẻ và bàn bạc với anh Nguyễn Hoàng Huyên, Trưởng Đại Diện của Gia Đình, về mối bận tâm vật chất nhân dịp này. Và với sự góp ý của các anh Trần Đức Thắng và Đặng An Thạch, chúng tôi đã thỏa thuận như sau :

Trước hết, như Đức Cha Phó Nha Trang đã ngỏ ý và mong đợi là Gia Đình Lâm Bích giúp cho Giáo Phận Mẹ (Nha Trang) sớm thêm phương tiện để hoàn tất Trung Tâm Mục Vụ đang được xây cất trong khuôn viên Toà Giám Mục. Nghĩ rằng chúng ta nhờ Nội, nhờ Bố Má mà chúng ta có duyên nợ với Nha Trang, thì đây là cơ hội để chúng ta đền đáp phần nào nợ tình, nợ nghĩa. Những ai chia sẻ tâm tư này, xin mở lòng quảng đại tuỳ tâm. Đồng thời những ai (ngoài Linh Mục & Tu Sĩ) muốn tặng qùa cho Tân Linh Mục, xin góp chung vào mục này. Anh Huyên chịu trách nhiệm vận động và tổng kết để dâng lên Đức Cha trong Ngày Giỗ Nội sắp tới như là món qùa hỗ trợ tinh thần đồng thời cám ơn Giáo Phận vì Tân Linh Mục Chi Quốc cũng là con cháu của Gia Đình Lâm Bích.

Tiếp đến là qùa chúc mừng kỷ niệm cho Tân Linh Mục. Tôi nhận trách nhiệm vận động nơi anh em Linh Mục & Tu Sĩ thế hệ F trong và ngoài nước. Anh em nào có nhã ý, ngoài việc hiệp thông cầu nguyện và tạ ơn, khích lệ tinh thần cũng như chia sẻ niềm vui với Tân Linh Mục, xin vui lòng liên hệ và gởi về hoặc Cha Kim Anh hoặc Anh Huyên. Tôi là người đúc kết sau cùng rồi trao lại cho Cha Kim Anh. Trong bữa tiệc tạ ơn tại Cây Vông, Cha Kim Anh. đại diện VƯLB, và Anh Huyên, đại diện GĐLB, sẽ làm qùa kỷ niệm cho Tân Linh Mục thay mặt cho toàn gia chúng ta.

Sau cùng tôi mong rằng anh em Linh Mục & Tu Sĩ tham gia với Gia Đình Lâm Bích món qùa này, tuỳ ơn Chúa, như là dấu chỉ “Vui Mừng và Hi Vọng” của chúng ta.

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Ông Nội ban muôn ơn lành cho Gia  Đình chúng ta, và cách đặc biệt cho các anh em Linh Mục Tu Sĩ trong Năm Thánh này. Và chúng ta vẫn nhớ cầu nguyện luôn cho nhau.

Thân ái trong Chúa Kitô,
Giuse Trần Kim Thiện, Linh Mục