Tết Để Cho Hay Để Nhận?

1

Một linh mục đi tù về rồi được tới làm cha xứ một xứ biển. Ban Hành gíao thưa cha :

– Xã bán đất mỗi lô hai chỉ, cha có mua không ? Cha mua mười lô đi, sau này bán lại!

– Tôi còn được ba cây. Mua thì mua…

Mấy năm sau đất lên giá gấp trăm. Cha lại được đổi đến xứ khác, cha cho một đứa cháu ở miền Bắc làm quán nước coi miếng đất đó. Cha Quản lý Toà Giám Mục nói với cha :

– Cha di chúc lại cho địa phận đi !

– Địa phận chẳng làm gì được cho tôi. Tôi sẽ di chúc cho địa phận gốc ngoài Bắc !

2

Một chủng sinh gốc địa phương nói :

– Vào Nam sông nhờ đất Miền Nam đã năm chục năm, ba phần tư đời người rồi mà gốc Bắc sao to quá vậy ?

3

Không biết Giám Mục có biết không ? Nghe nói khi ông cha ấy đi tù mỗi dịp Tết người quên đi thăm ông !

Tết để cho hay để nhận ?

Lm Nguyễn Kim Anh